4/23/2016

Sokolský výlet - PTAČÍ POCHOD


Hanka Dvořáková z TJ Sokol Brozany uspořádala pro děti
 z vybíjené výlet na hrad Helfenburk. Zúčasntili se 4 dospělí a 8 dětí.
Odjezd byl v 8 hodin ráno z Litoměřic.
 V Úštěku na náměstí probíhal zápis do soutěže "Ptačí pochod". 
Během cesty na hrad Helfenburk děti plnily předem připravené úkoly 
od Úštěckého turistického spolku. Čekalo je několik stanovišť
 - např. házení šipek, stříkání vodou na cíl, chůze po kládě ve dvojici/trojici apod.
 Za splněné úkoly děti dostávaly "šedinky", které si mohly na hradě
 směnit za hračky a jiné drobnosti. Pěšky všichni našlapali dlouhých 16 km,
včetně nejmladší tříleté Adrianky.
Počasí výletu přálo a celý den se krásně vydařil!

Foto: Iveta Kiršnerová

4/15/2016

Mladší žactvo při nástupu.

Cvičíme jako zvířátka v cirkuse II.


Žabí skoky okolo padáku. Na pokyn - 2 písknutí - k rybníčku (padák),
3 písknutí - ke kaluži (obruče okolo padáku). Obměna skoků - skáčeme jako kůň,
jedeme jako traktůrek, běh jako pejsek. Vydýchání s padákem.

Rozcvička v kroužku na padáku. Protažení horních končetin.
Kroužení v zápěstí, v lokti, rameny. Protažení krčních svalů.

Hra Skřítek a Obr. Děti sedí v kroužku, nejdříve si mezi sebou předávají
malý pěnový míček (skřítek). Postupně se snaží zrychlovat. K malému míčku se do
oběhu přidá větší míč (obr), který se snaží skřítka dohnat. 

Plazíme se jako had - po lavičkách po břiše, po zádech, přeskoky přes lavičku
ze strany na stranu, skok do výšky, běh mezi obručemi, proběhnutí přes měkkou žíněnku, skoky na trampolínce, přeskok nízkých překážek snožmo, slalom.