6/27/2015

Plavba po Ohři

Ohře pramení v Německu, je dlouhá celkem 316 kilometrů
a z toho 246 km říčního toku je na území České republiky. 

První zmínku o řece Ohři, tehdy zvané Agara, v historických pramenech našel historik Petr Hlaváček ve středověké latinsky psané Chronicon Moissacense (česky Moissacká kronika). 
Tato kronika, napsaná v 10. století na území dnešní Francie či Španělska, 
popisuje dřívější cestu vojáků císaře Karla Velikého v roce 805
Uvádí, že vojáci překročili Krušné hory a pak pokračovali do českého vnitrozemí
 údolím řeky Agary – Ohře.

27. června 2015 TJ Sokol Brozany nad Ohří uskutečnil
Slavnostní plavbu po Ohři.
Od jezu v Hostěnicích do Terezína.